geel-outlines

Wie

Een all-round specialist van leerprocessen en leeromgevingen in onderwijs, organisaties en bedrijven. Mijn drive is om mensen te bewegen alert te zijn op de kansen die het leven biedt om te blijven ontdekken. Nieuwe inzichten geven nieuwe vergezichten. Leren is ontdekken en ontdekken is leren. Bij leren ben je nooit alleen. De ander is je medemens of een voorwerp, landschap, instrument of ervaring. Je bent specialist wanneer je veel weet van leerprocessen en -omgevingen en er veel ervaring in hebt.

u

Wat

Een sparring-partner om samen scherp te krijgen welke kansen de organisatie heeft.

Een ontwerper van (zelf-) lerende situaties en omgevingen.

Een projectleider met de scope op resultaten en motivatie.

Een interim, omdat je even niet meer weet hoe het verder moet.

Een coach die een spiegel zo voor kan houden waardoor je meer ziet dan alleen wat er achter je ligt.

Waarom

Learning opportunities biedt de mogelijkheid om met een ander licht naar zaken en onderwerpen te kijken.

De gedachte is: mijn inzet kan u helpen om een verandering succesvol te maken en te borgen voor de toekomst. Uw vragen, wensen of problemen krijgen meer kansen op de beste oplossing wanneer er van meer kanten naar wordt gekeken. Mijn netwerk is inzetbaar om de vragen zo scherp mogelijk te formuleren waardoor de streefdoelen zichtbaar worden die ook haalbaar zijn. Een opdracht wordt mijn opdracht wanneer de gestelde doelen in concrete resultaten kunnen worden omschreven waar achteraf met voldoening op wordt terug gekeken.

Interactie is het voertuig waarmee mensen hun doelen bereiken. Dit gaat vanzelfsprekend en zonder nadenken. Wanneer het vanzelfsprekende is verdwenen richt de orthopedagoog  zijn inzet op het herstellen van “het gewone leven”. Diezelfde drive heeft de opleidingskundige die wil bereiken dat mensen zich nieuwe patronen en vaardigheden eigen maken die ‘als vanzelfsprekend’ onderdeel zijn van hun persoonlijk repertoire.

Orthopedagoog, Onderwijskundige, Opleidingskundige

Interactie centraal, Haalbaarheid is uitgangspunt

De waarom?-vraag is onlosmakelijk verbonden met leren. Je investeert tijd in een activiteit wanneer het plezier oplevert. Maar mensen willen ook tijd en aandacht investeren wanneer ze daarmee andere doelen kunnen bereiken. Weten wat je wilt bereiken is de betekenis van je inzet kennen. Betekenisvol leren is mijn uitgangspunt bij alle rollen die ik in leren vervul. Leerprocessen moet je ontwerpen. Een leergang (curriculum) moet een kunstwerk zijn waar anderen met verlangen naar uitkijken om deelgenoot van te worden. Voor de inhoud, voor de werkvorm, voor de interactie met anderen, voor …

Student, Docent, Begeleider, Adviseur

Verkennen, ontdekken en veranderen, Wie is de eigenaar van het leerproces?

ICT als voertuig die je op de gewenste bestemming brengt. We hebben ons als mensen altijd verplaatst van de ene naar de andere plek. Onze mogelijkheden zijn nu veel groter dan in het verleden. Paardrijden is populair gebleven. Anderen reizen met een raketvliegtuig voor de belevenis van gewichtsloosheid. De kracht van een begenadigd verteller is onovertroffen; de kracht van een digitaal storyboard eveneens. Ieder doel kent een specifiek voertuig. E-learning via rijk aangeklede leerportals maar ook in digitale belevingsomgevingen. ICT als middel om kennis bij de hand te hebben wanneer je die nodig hebt. ICT als middel voor betekenisvolle simulaties, voor probleem gericht onderwijs, voor aanpassing van de leerwegen aan de competenties, de taal, de cultuur enz. van de mens die met leren zichzelf wil veranderen.

E-learning

ICT als voertuig en roadmap, Always & Anywhere

Contact

7 + 6 =

Contact gegevens

geel-outlines

Wim A.B.

Learning Opportunities
Elspeterweg 171
8076 PB Vierhouten
M +31(0)6 510 63 680
T 0577 411 543
E wim.ab@learningopportunities.nl